OGŁOSZENIE O PRZETARGU: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK (2 BUDYNKI W M. KWIDZYN)

BÓG CHRONIŁ NAS NA KAŻDYM KROKU… ŚP S. KLEMENTYNA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA
24 października 2023
BENEDYKTYNKI WYRÓŻNIONE PRZEZ PREZYDENTA DUDĘ
15 listopada 2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK (2 BUDYNKI W M. KWIDZYN)

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul.
Reymonta 68/70, 05-400 Otwock

 

ogłaszają przetarg na

 

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja energetyczna budynków Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (2 budynki w m. Kwidzyn).

 

 

Zamówienie dotyczy Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (2 budynki w m. Kwidzyn)”, realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: www.benedyktynki.pl/ogloszenia-publiczne

 

Termin realizacji: 31.05.2025 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2022 r. o godz. 15:00.

 

Sposób składania ofert:

– elektronicznie: drogą elektroniczną na e-mail: ekonomka@benedyktynki.pl

– pisemnie: osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, na adres: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock, sekretariat.

 

 

Zał 1D – Postanowienie o uzgodnieniu robót budowlanych

Zał 1C – Wyciąg z Audytu energetycznego domu rekolekcyjnego

Zał 2 – Formularz ofertowy

Zał 1E – Pozwolenie na budowę

Zał 1B – Wyciąg z Audytu energetycznego budynku zakonnego

Zał 3A – Wzór Oświadczeń wykonawcy

Zał 3B – Wzór Oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby

Zał 4 – Wzór Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zał 5 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 A – Projekt architektoniczno-budowlany:

M7 M9 M10 M12 M13 M14 M16 M17 M18 M19 M20 M21 opis budowlany dom rekolekcyjny opis termomodernizacji budynku klasztornego Z1 Z2 Z3 Z4