Z ukraińską ziemią od lat w sposób szczególny związane jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, którego kolebą jest Biała Cerkiew koło Kijowa. To tu - Matka Jadwiga Józefa Kulesza, nasza Założycielka - założyła pierwszy sierociniec i zebrała wokół siebie dziewczęta pragnące Jej w tym dziele pomóc. Z biegiem czasu stały się one pierwszymi siostrami Zgromadzenia, którego powstanie datuje się na dzień 24 czerwca 1917 roku. Po latach wojennej i komunistycznej zawieruchy Siostry Benedyktynki Misjonarki, które swój Dom Generalny przeniosły do Otwocka koło Warszawy, powróciły do pracy apostolskiej na Ukrainie.

Obecnie na Ukrainie pracuje 40 sióstr w 10 miejscowościach: Bar, Biała Cerkiew, Biłohirja, Bałyń, Gródek, Kamieniec Podolski, Mikołajew, Szarogród, Wołoczysk, Żmerynka.

Siedzibą Delegatury jest klasztor w Barze, w którym kandydatki odbywają swą wstępną formację. Ponadto spełnia on funkcję domu gości, gdzie przyjmowane są - po benedyktyńsku - osoby indywidualne i grupy na rekolekcje oraz dni skupienia. Siostry opiekują się tu zakrystią, prowadzą katechezę oraz przygotowują do Sakramentów św. W Domu Delegatury w Barze siostry przyjmują grupy pielgrzymów, haftują oraz wypiekają opłatki.

W Kamieńcu Podolskim i w Łucku siostry pracują w Kurii Biskupiej.

Ponadto siostry pracują w zakrystii, katechezie, kuchni, organizują spotkania z dziećmi w domach dziecka, odwiedzają chorych w domach prywatnych i w domach opieki w różnych częściach Ukrainy tak, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony.

Jeśli chcesz pomóc naszym misjom, możesz to uczynić składając dar serca:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
PKO SA Oddział w Otwocku
nr konta: PLN Numer rachunku 76 1240 2119 1111 0011 1832 5256
USD Numer rachunku 80 1240 2119 1787 0011 1832 5722
EUR Numer rachunku 07 1240 2119 1978 0011 1832 5634