WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

NASZE MIEJSCE NA MAPIE

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Charakter domu i jego działalność

  • Siedziba Zarządu Generalnego Zgromadzenia
  • Dom formacyjny postulatu i nowicjatu
  • Referat Powołań
  • Archiwum Zgromadzenia
  • Gabinet stomatologiczny
  • Przedszkole Anielinek

Archiwum
227790070
e – mail: archiwum@benedyktynki.pl

Referat Powołań
227790070
e – mail: rekolekcje@benedyktynki.pl
e – mail: powolania@benedyktynki.pl

Referat Misyjny
63 243 52 12
e – mail: misje@benedyktynki.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel.fax 87/6216808
e – mail: iod@benedyktynki.pl

Delegat Przełożonej Generalnej ds. ochrony dzieci i młodzieży
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel.fax 87/6216808
e – mail: odm@benedyktynki.pl

Rzecznik Prasowy Zgromadzenia
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel.fax 87/6216808
e-mail: kontakt@benedyktynki.pl