WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

  NASZE MIEJSCE NA MAPIE

  Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

  Charakter domu i jego działalność

  • Siedziba Zarządu Generalnego Zgromadzenia
  • Dom formacyjny postulatu i nowicjatu
  • Referat Powołań
  • Archiwum Zgromadzenia
  • Gabinet stomatologiczny
  • Przedszkole Anielinek

  Archiwum
  227790070
  e – mail: archiwum@benedyktynki.pl

  Referat Powołań
  227790070
  e – mail: rekolekcje@benedyktynki.pl
  e – mail: powolania@benedyktynki.pl

  Referat Misyjny
  e– mail: misje@benedyktynki.pl

  Inspektor Ochrony Danych
  e – mail: iod@benedyktynki.pl

  Delegat Przełożonej Generalnej ds. ochrony dzieci i młodzieży
  ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
  e – mail: odm@benedyktynki.pl

  Rzecznik Prasowy Zgromadzenia
  ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
  e-mail: kontakt@benedyktynki.pl