BÓG CHRONIŁ NAS NA KAŻDYM KROKU… ŚP S. KLEMENTYNA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA

ZEJDŹ Z KANAPY – WYRUSZ W DROGĘ! SPOTKANIE ZE ŚW. BENEDYKTEM DLA MŁODYCH
9 października 2023
OGŁOSZENIE O PRZETARGU: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK (2 BUDYNKI W M. KWIDZYN)
15 listopada 2023

BÓG CHRONIŁ NAS NA KAŻDYM KROKU… ŚP S. KLEMENTYNA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA

Kochane Siostry, Droga Rodzino i Przyjaciele, Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w dniu 24 października 2023 roku  w Domu Delegatury w Barze na dotkniętej wojną Ukrainie – Pan Życia i Śmierci powołał do Siebie, w 74 roku życia i 44 roku profesji zakonnej – naszą Siostrę śp. Klementynę Janinę Cyciurską OSB.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Barze dnia 25 października 2023 r. w następującym porządku:

9:00 – 10:00 Czuwanie modlitewne w kaplicy klasztornej

11:00 Msza Święta w Parafii p.w. św. Anny, pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Leona Dubrawskiego, po której odprowadzono zmarłą Siostrę na Cmentarz w Barze

Prosimy o modlitwę za zmarłą śp. Siostrę Klementynę oraz Wspólnotę Sióstr w Barze dotkniętą stratą Siostry i działaniami wojennymi.

Requiescat in pace!

 

 

 

SŁOWO PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ – M. MARCELINY KUŚMIERZ OSB –
SKIEROWANE DO UCZESTNIKÓW POGRZEBU ŚP. S. Klementyny Cyciurskiej OSB

 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie wraz z Kapłanami,                        
Kochane Siostry, Droga Rodzino i Przyjaciele

 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września) to dzień wielkiej radości, w którą wpisała się radość przyjścia na świat s. Klementyny. Zaledwie kilkanaście dni temu było nam dane spotkać się z Siostrą, na której twarzy – raz po raz – pojawiał się życzliwy uśmiech i benedyktyńskie – pełne pokoju – spojrzenie.

W dniu wczorajszym z bólem, ale i chrześcijańską nadzieją, przyjęłyśmy wiadomość o śmierci naszej Siostry, która w ciszy swej zakonnej celi dopełniła w swym ciele braki udręk Chrystusa, z którym w profesji zakonnej – dokonanej w ukryciu – złączyła się niemal pół wieku temu. Choć nie możemy w tak krótkim czasie dotrzeć, by uczestniczyć w tej pogrzebowej uroczystości, to jednak myślą i modlitwą otaczamy trumnę naszej Siostry, która swą cichą modlitwą, bardzo ciężką pracą zawodową oraz ofiarną posługą w Zgromadzeniu, uwielbiała Boga, bo przecież to właśnie modlitwa i praca to jakby dwa ramiona Benedyktynki Misjonarki wznoszące się do Boga w hymnie uwielbienia /Konstytucje, nr 132/.
Śp. S. Klementyna wznosiła te właśnie ramiona – modlitwy i pracy – bardzo wytrwale, do końca swych dni, mimo narastającego cierpienia. Zakorzeniona w modlitwie, szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej oraz w prawdziwie benedyktyńskim duchu szukania Boga, emanowała pokojem, podnosiła na duchu i cierpliwie słuchała ludzi, z którymi dzieliła doświadczenie swej pracy i posługi, nigdy nie skarżąc się, nie narzekając na trudy.

Dziś, dziękujemy Bogu za Jej ofiarne, pracowite i przepojone modlitwą życie. Dziękujemy Rodzinie Siostry Klementyny, w której wzrastała w wierze i dojrzewała w powołaniu, a za którą tak bardzo się modliła. Dziękujemy także Kapłanom – szczególnie biskupowi Bronisławowi Bernackiemu
i obecnemu tu biskupowi Leonowi Dubrawskiemu, których na drodze życia i wzrostu w wierze spotkała śp. S. Klementyna, korzystając z ich kierownictwa duchowego i sakramentalnej posługi. Siostrom barskiej Wspólnoty, na czele z s. Delegatką Kornelią, dziękujemy za troskę, opiekę i przykład siostrzanej miłości, jaką przez wiele lat okazywały naszej Siostrze Klementynie,
a szczególnie w ostatnich dniach, kiedy Siostra stopniowo gasła.

Mimo fizycznej odległości potwierdzamy naszą bliskość w Bogu i Jego Kościele. W każdej Wspólnocie na świecie zanosimy do Bożego tronu pokorną modlitwę za naszą Zmarłą Siostrę prosząc dla Niej
o łaskę przebywania w Domu Boga, którego w życiu tak gorliwie szukała i któremu tak gorliwie służyła.

Siostrom, szczególnie z barskiej Wspólnoty i Rodzinie, przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia, ale i nadziei, jaką daje Zwycięzca śmierci. A Maryja, w której święto dnia narodzin wpisała się historia życia s. Klementyny, niech wyprosi wszystkim potrzebne łaski na chwile naszego życia, które przesuwają się jak paciorki różańca, szczególnie w miesiącu październiku.

Wierzymy, że już dziś śp. s. Klementyna – powracając do Domu Ojca w Tygodniu Misyjnym – jest dla nas benedyktynką misjonarką czyli prawdziwie szczęśliwą pełniącą teraz swą szczególną misję przed tronem Baranka na Jego wiecznej Uczcie.

 

Otwock – Bar, 25.10.2023 r.                                                       M. Marcelina Kuśmierz OSB
                                                                                                  przełożona generalna wraz z Siostrami