OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z nową Unijną regulacją odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo i wydał Dekret w sprawie ochrony danych (tekst w załączniku). Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się do tego Dekretu.

Na mocy postanowień kościelnego Dekretu o ochronie danych osobowych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek powołany został Zakonny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zakonny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek
s. dr Blanka Ewa Szymańska OSB
Pl. Katedralny 1
19-300 Ełk
tel. 87 621 68 08
kom. 516080504
e-mail: iod@benedyktynki.pl

pon-pt 9.00-13.00

DEKRET OGÓLNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2018/06/DekretOgolnyKEPWSprawieOchronyOsobFizycznychWZwiazkuZPrzetwarzaniemDanychOsobowychWKoscieleKatolickim.pdf