O nas

Schola „Benedicamus Domino” jest owocem odkrycia prawdy, że „cantare amantis est”. I temu ma przede wszystkim służyć: odpowiadaniu miłością na Miłość. A że miłości nie wystarcza często jezyk, jako narzędzie komunikacji, dlatego szuka innych form wyrazu, które powiedzą więcej…

Tę formę wybrał także św. Benedykt i jego duchowi synowie i córki. To on wzywał, i nadal wzywa na kartach swojej Reguły: „Psallite sapienter!” Przez wieki zachęta świętego Zakonodawcy ożywiała troskę wspólnot benedyktyńskich o kształt śpiewu liturgicznego, który jest, jak mówi soborowa Konstytucja o liturgii, „ nieodzowną oraz integralną częścią liturgii”. To z owej troski wyrosło niezgłębione bogactwo śpiewu gregoriańskiego pielęgnowanego, rozwijanego i stale ożywianego przez pokolenia modlących się nim benedyktynów i benedyktynek. Śpiewu, który ma swój własny ciężar gatunkowy. Śpiewu, który Kościół uznał za własny.

Niesie on ze sobą wartość o tyle, o ile rzeczywiście staje się modlitwą, częścią żywej codzienności, tak, jak był powszednim chlebem dla tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce wiary. Chcemy go takim uczynić i dziś, by formował naszą wrażliwość na tajemnicę Boga obecnego w liturgii.

Dlatego pierwszym celem scholi jest animacja muzyczno-liturgiczna w obrębie Zgromadzenia, która ma na celu pogłębienie przeżywania Eucharystii i Officium divinum. Celem scholi jest także posługa śpiewu w czasie uroczystych celebracji mających miejsce w Zgromadzeniu i poza nim. Zadaniem zespołu jest również dawanie świadectwa przez modlitwę śpiewem wobec tych, z którymi przychodzi nam się spotykać.

I, jak pokazują dzieje historii, taka muzyczna, a nade wszystko liturgiczna formacja przyniosła wspaniałe owoce świętości w postaci tysięcy benedyktyńskich świętych i błogosławionych.

W to monastyczne dziedzictwo chcemy wejść i my, siostry Benedyktynki Misjonarki.

Aby nawiązać z nami kontakt można pisać na adres: schola.benedicamus.domino@gmail.com.

Zapraszamy również do odwiedzania naszego kanału na YouTube - BenedicamusDomino1

Skład scholi

„W morzu żyją ryby, które milczą. Zwierzęta na ziemi krzyczą, ptaki zaś, których przestrzenią życia jest powietrze i niebo – śpiewają. Morzu właściwe jest milczenie, ziemi krzyk, niebu śpiew. Człowiek natomiast ma udział we wszystkich trzech obszarach. Nosi w sobie głębię morza, ciężar ziemi i wysokość nieba, i dlatego właściwe są człowiekowi wszystkie trzy sposoby bytowania: milczenie, krzyk i śpiew. Dzisiaj widać, że pozbawionemu transcendencji człowiekowi pozostaje tylko krzyk, bo chce być wyłącznie ziemią [...]. Prawdziwa liturgia, liturgia społeczności świętych, przywraca mu Całość. Uczy go na powrót milczenia i śpiewu przez to, że otwiera mu głębie morza, uczy go latać w przestworzach bytowania anielskiego [...]. Owszem, moglibyśmy powiedzieć śmiało i na odwrót: prawdziwą liturgię rozpoznaje się po tym, że uwalnia nas od powszedniej aktywności i przywraca na powrót głębię i wyżyny, ciszę i śpiew. Prawdziwą liturgię poznaje się po tym, że jest kosmiczna, a nie na miarę jakiejś grupy. Ona śpiewa z aniołami. Milczy razem z oczekującą głębią wszechświata. I w ten sposób zbawia ziemię.”

Przytoczone słowa kard. Ratzingera z jego książki „Nowa pieśń dla Pana” są nam – osobom zaangażowanym w jakże ważną posługę w liturgii, jaką stanowi śpiew – bardzo bliskie i zawsze aktualne. Chcemy naszym śpiewaniem przywracać tę utraconą przez współczesnego człowieka całość. Chcemy wewnętrzny krzyk tęsknoty za Bogiem przemieniać w śpiew ku Jego chwale, aby mógł on prowadzić do głębokiej ciszy, w której jedynie można Go spotkać. Życzymy więc także sobie samym, by nasze śpiewanie nie tylko innych słuchających, ale także nas, prowadziło do milczenia kontemplacji.

Skład scholi:
1. s. Gregoria Dworakowska OSB (od 2004r.)
2. s. Debora Wiąckiewicz OSB (od 2004r.)
3. s. Maura Leszek OSB (od 2004r.)
4. s. Bożena Łubiarz OSB (od 2011r.)
5. s. Karolina Gajek OSB (od 2007r.)
6. s. Marianna Barzowska OSB (od 2004r.)
7. s. Izabela Kusiak OSB (2005-2010)
8. s. Bogna Zandrowicz OSB (2004-2012)
9. s. Benedetta Górska OSB (2004-2010)
10. s. Rachela Adamczyk OSB (od 2008r.)
11. s. Jonasza Kowalska OSB (od 2004r.)
12. s. Józefa Czarnecka OSB (od 2008r.)
13. s. Bogusława Toczek OSB (2004-2008; od 2011r.)

Trochę historii

Schola zakonna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek powstała w 2005 roku z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to potrzeba zaistnienia stałego zespołu osób wykonujących śpiewy podczas uroczystości zakonnych. Druga to wniosek kapituły generalnej z 2004 roku o powstaniu scholi zakonnej służącej animacji śpiewu w Zgromadzeniu. W pierwszych latach istnienia scholi skład zespołu był zmienny.

Od początku odpowiedzialną za scholę była s. Gregoria Dworakowska. Wraz z nią od roku 2004 w pracę scholi zaangażowane są: s. Debora Wiąckiewicz, s. Maura Leszek, s. Marianna Barzowska i s. Jonasza Kowalska. Pierwotne założenia dotyczące działalności scholi miały wymiar czysto praktyczny. Brakowało zwartej grupy osób przygotowanych do pełnienia posługi muzycznej w czasie uroczystych celebracji w Zgromadzeniu. Wraz z upływem czasu pożytecznym okazało się podjęcie pracy nad rozwojem i poprawą muzycznej strony naszych codziennych liturgii. Zaowocowało to nagraniem kilku płyt do użytku wewnętrznego w Zgromadzeniu z repertuarem Officium. Początkowo zespół wykonywał głównie proste utwory wielogłosowe dojrzewając powoli do wykonywania chorału gregoriańskiego.