Zasady ochrony małoletnich i osób bezradnych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek:Zakonne zasady ochrony.pdf
Deklaracja respektowania Zasad – wzór ogólny.pdf

Delegat Przełożonej Generalnej ds. ochrony dzieci i młodzieży w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek:

s. dr Blanka Ewa Szymańska OSB

ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
kom. 452280452
e-mail: odm@benedyktynki.pl

pon-pt 9.00-13.00

Inne Dokumenty