Pierwsze Siostry Benedyktynki Misjonarki wyjechały do Brazylii 8 grudnia 1985 roku. Były to: s. Scholastyka Raczkiewicz, s. Hiacynta Szeleźniak i s. Marcelina Kuśmierz. Siostry wyjechały na zaproszenie biskupa Dom Jairo Matos da Silva, do diecezji Senhor do Bonfim w stanie Bahia. Po przyjeździe siostry zaczęły zapoznawać się z nowymi warunkami i nauką języka portugalskiego, wielokrotnie zmieniając miejsce zamieszkania. Dopiero 24 czerwca 1986 roku dotarły do miejsca swojej pracy, do parafii p.w. św. Antoniego w Queimadas. Miasteczko w tej chwili liczy 13 tys. mieszkańców, jest położone w północno-wschodniej części Brazylii, oddalone od Salvadoru (stolicy stanu) ponad 300 km.

W parafii siostry zajęły się pracą duszpasterską, aktualnie organizują katechezę dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Parafia jest duża. Siostry dojeżdżają do wspólnot na wioskach, których jest 42. Wioski oddalone są nawet w promieniu 70 km. Tam odprawiają nabożeństwa Słowa Bożego i kiedy zachodzi potrzeba udzielają sakramentu chrztu i małżeństwa.

Siostry organizują i prowadzą kursy i dokształcenie animatorów i katechetów. Odwiedzają rodziny i chorych, modlą się z wiernymi w domach na różańcu i prowadzą kręgi biblijne. Zajmują się duszpasterstwem rodzin i apostolstwem modlitwy. Formują i są odpowiedzialne za ministrów Eucharystii i Słowa Bożego w parafii.

Wierne charyzmatowi Zgromadzenia, siostry zajęły się najbiedniejszymi dziećmi. W świetlicy, która działa codziennie od 14.00 do 17.30, siostry obejmują opieką ponad 60 chłopców i dziewczynek z biednych rodzin. Dzieci mają zróżnicowane zajęcia: szycie, malowanie na płótnie, robienie na drutach, muzyka, ogród, hodowla kur, ryb i pszczół. Dla niektórych nasza świetlica spełnia rolę szkoły. Są więc lekcje z matematyki i portugalskiego, religii i zajęcia sportowe. Przed powrotem do domu, dzieci otrzymują gorący posiłek, który jest często ich jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Siostry organizują akcje zbierania żywności dla biednych, udzielają pomocy wszystkim pukającym do furty.

Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku oraz czytania bloga opisującego życie misyjne.

Jeśli chcesz pomóc naszym misjom, możesz to uczynić składając dar serca:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
PKO SA Oddział w Otwocku
nr konta: PLN Numer rachunku 76 1240 2119 1111 0011 1832 5256
USD Numer rachunku 80 1240 2119 1787 0011 1832 5722
EUR Numer rachunku 07 1240 2119 1978 0011 1832 5634