Dwuletni nowicjat to etap pełnego wprowadzenia w ewangeliczne wartości życia zakonnego, pogłębienia swojej więzi z Chrystusem poprzez gorliwe życie, modlitwę oraz zapoznanie się z duchem i ustawami Zgromadzenia.

Siostry nowicjuszki mieszkają w specjalnie wyznaczonej części domu formacyjnego. Tam też uczestniczą w zajęciach dydaktycznych (obejmujących wykłady z duchowości benedyktyńskiej, historii Zgromadzenia, Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia, z liturgiki, ascetyki i mistyki) oraz wykonują w ciszy różnego typu czynności, służące dobru całego domu. Swoje milczenie przerywają każdego dnia na czas godzinnej rekreacji lub też na czas ważnych uroczystości i okolicznościowych wyjazdów. To właśnie klimat ciszy, w którym modlą się i pracują, pozwala im - przy pomocy Mistrzyni Nowicjatu - jeszcze pełniej zgłębiać duchowość, historię i znaczenie Zgromadzenia w ich życiu, by jak najpiękniej przygotować się do całkowitego daru z siebie w akcie pierwszej profesji zakonnej.

Mistrzyni Nowicjatu, tworząc w nowicjacie atmosferę rodzinną, wychowuje nowicjuszki w duchu wzajemnego zaufania, szczerości i dziecięcej radości. Dokłada też starań, by nauczyły się one traktować Zgromadzenie jak własną rodzinę.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje, można napisać lub zadzwonić:
Mistrzyni nowicjatu:

s. Inga Podkowiak OSB
ul. Piłsudskiego 26
19-200 Grajewo
tel. 86 272 34 93
e-mail: ingaosb@o2.pl