Juniorat to czas formacji zakonnej pomiędzy pierwszą a wieczystą profesją. W tym czasie juniorystka bliżej przygląda się i uczestniczy w życiu Zgromadzenia. Młoda Benedyktynka Misjonarka przez pięć lat uczy się jak w codzienności odczytywać, rozumieć i żyć Słowem Bożym. Uwielbia Boga przez modlitwę i pracę. Jako duchowa córka św. Benedykta poznaje Jezusa w Jego tajemnicy posłuszeństwa Ojcu, który stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu (por. Flp 2,8). Szuka Boga w każdym człowieku zwłaszcza w tym ostatnim, opuszczonym, słabym, chorym, niewinnie cierpiącym pamiętając o tym co powiedział Jezus: „Wszystko co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie” (Mt 25,40).

Siostry juniorystki kierowane są do różnego rodzaju prac, początkowo w niepełnym wymiarze godzin z czasem przejmując już coraz większą odpowiedzialność. Jest to też czas, gdy siostry podejmują studia, uczą się języków, uzupełniają swoje wykształcenie, by dobrze przygotowane mogły podjąć pracę zgodną z charyzmatem Zgromadzenia.

Przez cały okres junioratu co 4 miesiące siostry uczestniczą w trzydniowych spotkaniach formacyjnych. Przygotowuje je siostra mistrzyni, która troszczy się przede wszystkim o rozwój duchowy sióstr, miłość i szacunek do Zgromadzenia oraz budowanie wzajemnych więzi. Trzydniówki są również okazją do wyrażania radości i wdzięczności, że naszą wiarę przeżywamy we wspólnocie.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje, można napisać lub zadzwonić:
Mistrzyni junioratu:

s. Karolina Gajek OSB
ul. Warszawska 39
82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 32 97
e-mail: s.karolinaosb@gmail.com