Kandydatura w naszym Zgromadzeniu trwa dwa tygodnie i ma na celu wzajemne poznanie się z osobą wstępującą. W czasie kandydatury podstawową kwestią jest rozeznanie zdatności młodej osoby do życia w benedyktyńskiej wspólnocie. Czas ten jest 'testem' dojrzałości wiary i otwartości kandydatki na głos Boga.

Postulat jest pierwszym etapem formacji. Trwa on przynajmniej sześć miesięcy, ale nigdy nie dłużej niż dwa lata. To czas zapoznawania się z życiem zakonnym, jego zasadami oraz przygotowania do nowicjatu. Postulat pomaga postulantce przekonać się o słuszności swojej decyzji kroczenia za Chrystusem drogą Reguły św. Benedykta. Kandydatki, które zostały przyjęte do Zgromadzenia, przebywają w domu formacyjnym wraz ze swoją Mistrzynią Postulatu, która troszczy się o to, by poznawany duch modlitwy i pracy, był wspierany radosnym doświadczeniem życia w nowej rodzinie - rodzinie zakonnej.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje, można napisać lub zadzwonić:
Mistrzyni postulatu:

s. Gregoria Dworakowska OSB
ul. Kilińskiego 2
19-300 Ełk
tel. 87 6102039
e-mail: gregoriaosb@gmail.com