W naszym Zgromadzeniu praca katechetyczna zajmuje ważne miejsce w podejmowanych działaniach apostolskich. Dzięki misji kanonicznej każda siostra Benedyktynka Misjonarka staje się publicznym apostołem Słowa Bożego, nauczycielem, wychowawcą i świadkiem wiary. Wypełniamy w ten sposób posłannictwo Kościoła. W szkolnym nauczaniu religii realizujemy program zatwierdzony przez biskupa diecezji. Zdajemy sobie sprawę, że nasze głoszenie Ewangelii o tyle będzie skuteczne, o ile będzie nie tylko werbalnym przekazem treści wiary, ale przede wszystkim świadectwem własnego życia.

W misji katechetycznej staramy się odkrywać wielkość otrzymanego zadania jako daru, którym zostałyśmy obdarzone, a przez to wezwanie, by nieść przesłanie Ewangelii dzieciom i młodzieży. Staramy się być po prostu "ludźmi", zwyczajnymi, dobrymi, odmienionymi przez spotkanie Boga - Miłości. Ważne w pracy katechetycznej jest wrażliwe serce i zrozumienie wartości, które we współczesnym konsumpcyjnym świecie się zagubiły. Kochamy prawdziwie, gdy mamy serce dla innych i gdy cierpienie innych sprawia nam ból, bo tylko wówczas dajemy więcej niż mamy, gdy dajemy samych siebie.