Placówka w Ekwadorze została założona w miejscowości Santo Domingo de Los Colorados w roku 1996. Od początku istnienia placówki siostry pracowały w duszpasterstwie, w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz w parafialnej szkole podstawowej im. Św. Maksymiliana Kolbe, prowadząc tam naukę religii i języka angielskiego.

W wybudowanym z funduszy Zgromadzenia domu została zorganizowana apteka oraz przychodnia, w której są prowadzone drobne zabiegi medyczne. Siostry również odwiedzają chorych w domach. Najuboższym pacjentom pomaga się opłacając im badania, dofinansowując operacje i opłaty za pobyt w szpitalu.

Ponadto siostry zajęły się formacją katechetów, przygotowaniem liturgii w kościele i kaplicach, przygotowaniem do sakramentów (kursy przedchrzcielne, katecheza wielkopostna), prowadzeniem grup Dziecięctwa Misyjnego i scholi dziecięcej.

Dostrzegając bardzo trudną sytuację najbiedniejszych dzieci w parafii, w roku 2000 została zorganizowana jadalnia i świetlica dla „dzieci ulicy”. W 2003 roku świetlica została przekształcona w Centrum Pomocy Szkolnej o nazwie „Arco Iris”, tzn. „Tęcza”. Dziś w Centrum znajduje pomoc około 50 dzieci z rodzin najbardziej zaniedbanych (otrzymują obiad, podwieczorek, pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość opanowania robótek ręcznych, śpiewu, gry na najprostszych instrumentach, opiekę medyczną, pomoc w zakupie przyborów szkolnych…).

Z funduszy przekazanych przez ofiarodawców z Polski i USA siostry organizują stypendia dla dzieci i młodzieży na naukę w szkole. Dostrzegając potrzeby niepełnosprawnych i upośledzonych, którzy praktycznie byli zepchnięci na margines, zrodziła się idea organizowania raz w miesiącu spotkań dla nich wraz z przygotowaniem do przyjęcia sakramentów świętych.

Od marca 2007 roku s Karmela Pilarska OSB podjęła pracę w Domu Dziecka. Papież Jan Paweł II mówił: „Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych. Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy…”. Od początku istnienia naszego Zgromadzenia nasza Matka Założycielka i pierwsze siostry z wielką troską dbały o to, by wszystkie potrzebujące dzieci otoczone były troską i miłością.

Dom Dziecka w Ekwadorze jest kontynuacją i odpowiedzią na powrót do korzeni. 8 maja 2011 roku miało miejsce uroczyste przekazanie naszemu Zgromadzeniu Domu Dziecka, zwanego „Hogar Valle Feliz”, czyli „Dolina Szczęścia”. Dom Dziecka podzielony jest na 4 rodzinki i jeden odrębny dom dla dziewcząt, które ukończyły 15 rok życia, aby mogły przygotowywać się do samodzielności. „Dolina Szczęścia” powstała z inicjatywy s. Klaudii, niemieckiej cysterki, oraz ówczesnego ks. biskupa Emilio Sthele. W roku 2010 Przełożona Generalna naszego Zgromadzenia, Matka Martyna Wysocka, oficjalnie przyjęła propozycję s. Klaudii przejęcia opieki nad Domem Dziecka oraz zajęcia się pracą, która tak bardzo jest wpisana w charyzmat naszego Zgromadzenia.

Siostry zawsze starają się być wrażliwe na sytuacje osób poszkodowanych w wyniku różnych nieszczęść dając im posiłek, pomoc materialną oraz duchowe wsparcie.

Jeśli chcesz pomóc naszym misjom, możesz to uczynić składając dar serca:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
PKO SA Oddział w Otwocku
nr konta: PLN Numer rachunku 76 1240 2119 1111 0011 1832 5256
USD Numer rachunku 80 1240 2119 1787 0011 1832 5722
EUR Numer rachunku 07 1240 2119 1978 0011 1832 5634