OGŁOSZENIA PUBLICZNE

11 sierpnia 2023

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W KWIDZYNIE

Otwock, dnia 11.08.2023 roku. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, ul. Reymonta 68/70 05-400 Otwock, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi Zarządzania Przedsięwzięciem (pełnienie funkcji menedżera) oraz […]
1 sierpnia 2023

Termomodernizacja Domu Zgromadzenia w Kwidzynie

11 września 2020

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”