Temat misji jest bliski naszemu sercu, bowiem 'Kościół liczy na udział osób konsekrowanych w dziele misyjnym. Siostry Benedyktynki Misjonarki włączają się aktywnie w dzieło misyjne Kościoła przez modlitwę, dary materialne i pracę na terenach misyjnych' /Dyrektorium nr16/.

Podejmowana na terenach misyjnych praca, jest bardzo zróżnicowana, jednakże zasadniczy jej rys - doprowadzenie ludzi do spotkania z Bogiem - pozostaje niezmienny wobec zmienności czasu, miejsca i sytuacji...

Siostry - z powodu małej liczby kapłanów na terenach misyjnych Brazylii i Ekwadoru - podejmują szeroko rozumianą działalność duszpasterską: udzielają chrztu, Komunii św., asystują przy ślubach, ceremoniach pogrzebowych, odprawiają nabożeństwa. Przekazują nie tylko wiedzę religijną, ale także uczą wykonywania różnych prac gospodarczych, nauczają w szkole (religia, język angielski) oraz prowadzą pracę charytatywną - punkt medyczny i dożywianie dzieci ubogich w utworzonej przez siebie świetlicy.

Nieco innej pracy podjęły się Siostry w USA. Tam, w utworzonym przez siebie domu dla osób starszych, prowadzą prawdziwie samarytańską posługę. Mieszkając w tak stechnicyzowanym świecie żyją prawdziwym zjednoczeniem z Bogiem, stając się w ten sposób dla wielu przedmiotem podziwu, ale i wezwaniem do refleksji nad - nie zawsze chwalebnym - życiem. Nic więc dziwnego, że to świadectwo owocuje wciąż nowymi kandydatkami, które wytrwale pukają do furty nowojorskiego klasztoru prosząc o przyjęcie.

Przywrócić ludziom Boga - oto zadanie, którego podjęły się nasze Siostry z Ukrainy. Już ponad czterdzieści benedyktynek misjonarek pracuje na tej ziemi ucząc prawd wiary, znaku krzyża, zrozumienia tajemnic sakramentów. Działając w parafiach, punktach katechetycznych czy też wykonując prace domowe, są wyraźnym znakiem nigdy nie przerwanej obecności Boga w tym kraju. Oto misja miłości...

Obecnie 90 Sióstr pracuje w 19 placówkach misyjnych Brazylii, Ekwadoru, Kenii, USA i Ukrainy.

Jeśli chcesz pomóc naszym misjom, możesz to uczynić składając dar serca:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
PKO SA Oddział w Otwocku
nr konta: PLN Numer rachunku PKO BP 94 1020 1127 0000 1002 0089 7017
USD Numer rachunku 80 1240 2119 1787 0011 1832 5722
EUR Numer rachunku 07 1240 2119 1978 0011 1832 5634