Temat misji jest bliski naszemu sercu, bowiem 'Kościół liczy na udział osób konsekrowanych w dziele misyjnym. Siostry Benedyktynki Misjonarki włączają się aktywnie w dzieło misyjne Kościoła przez modlitwę, dary materialne i pracę na terenach misyjnych' /Dyrektorium nr16/.

Podejmowana na terenach misyjnych praca, jest bardzo zróżnicowana, jednakże zasadniczy jej rys - doprowadzenie ludzi do spotkania z Bogiem - pozostaje niezmienny wobec zmienności czasu, miejsca i sytuacji...

Siostry - z powodu małej liczby kapłanów na terenach misyjnych Brazylii i Ekwadoru - podejmują szeroko rozumianą działalność duszpasterską: udzielają chrztu, Komunii św., asystują przy ślubach, ceremoniach pogrzebowych, odprawiają nabożeństwa. Przekazują nie tylko wiedzę religijną, ale także uczą wykonywania różnych prac gospodarczych, nauczają w szkole (religia, język angielski) oraz prowadzą pracę charytatywną - punkt medyczny i dożywianie dzieci ubogich w utworzonej przez siebie świetlicy.

Nieco innej pracy podjęły się Siostry w USA. Tam, w utworzonym przez siebie domu dla osób starszych, prowadzą prawdziwie samarytańską posługę. Mieszkając w tak stechnicyzowanym świecie żyją prawdziwym zjednoczeniem z Bogiem, stając się w ten sposób dla wielu przedmiotem podziwu, ale i wezwaniem do refleksji nad - nie zawsze chwalebnym - życiem. Nic więc dziwnego, że to świadectwo owocuje wciąż nowymi kandydatkami, które wytrwale pukają do furty nowojorskiego klasztoru prosząc o przyjęcie.

Przywrócić ludziom Boga - oto zadanie, którego podjęły się nasze Siostry z Ukrainy. Już ponad czterdzieści benedyktynek misjonarek pracuje na tej ziemi ucząc prawd wiary, znaku krzyża, zrozumienia tajemnic sakramentów. Działając w parafiach, punktach katechetycznych czy też wykonując prace domowe, są wyraźnym znakiem nigdy nie przerwanej obecności Boga w tym kraju. Oto misja miłości...

Obecnie 90 Sióstr pracuje w 19 placówkach misyjnych Brazylii, Ekwadoru, USA i Ukrainy.

Jeśli chcesz pomóc naszym misjom, możesz to uczynić składając dar serca:
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
PKO SA Oddział w Otwocku
nr konta: PLN Numer rachunku 76 1240 2119 1111 0011 1832 5256
USD Numer rachunku 80 1240 2119 1787 0011 1832 5722
EUR Numer rachunku 07 1240 2119 1978 0011 1832 5634