11 lipca 2022

SIOSTRY JUNIORYSTKI ODNOWIŁY PROFESJĘ ZAKONNĄ

„Cóż dla nas milszego nad ten Boży głos zaproszenia? Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia” /RB/ Dziś w Uroczystość świętego Benedykta patrona […]
10 lipca 2022

POLECAMY SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA

W Wigilię Uroczystości ŚW. BENEDYKTA – naszego Zakonodawcy i Ojca oraz Patrona Europy – życzymy Przyjaciołom, Dobroczyńcom, Czytelnikom, naszym Bliskim, powierzającym nam swoje intencje i wszystkim […]
9 lipca 2022

XVIII KAPTUŁA GENERALNA DOBIEGŁA KOŃCA

Dzięki Bożej pomocy i wsparciu modlitewnym wielu osób dobiegła końca XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wspólne rozeznawanie, słuchanie Ducha Świętego, podążanie razem za przewodem […]
4 lipca 2022

KAPITUŁA DOKONAŁA WYBORU

Kochane Siostry, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym XVIII Kapituła Generalna dokonała wyboru na urząd Przełożonej Generalnej, jej Rady Generalnej oraz Ekonomki […]