DZIŚ MIJA 93. ROCZNICA ŚMIERCI M. JADWIGI KULESZY

PRZED NAMI: CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE – 5/6.04.2024
3 kwietnia 2024
ROZPOCZĘLIŚMY SEPTENNĘ LAT PODCZAS CZUWANIA NA JASNEJ GÓRZE
6 kwietnia 2024

DZIŚ MIJA 93. ROCZNICA ŚMIERCI M. JADWIGI KULESZY

Odeszłaś od nas już dawno,
Lecz słodka pamięć o tobie
Na zawsze trwa w naszych sercach

I smutnym niesie pociechę.

Bo w tobie Bóg nam ukazał,
Jak dobry jest dla pokornych,
Jak może życia szarzyznę

Przemienić swoją miłością.

Poznałaś smak wyrzeczenia
I łez przelanych samotnie,
A z tego źródła ofiary
Poiłaś innych weselem.

Ten brewiarzowy hymn, choć dedykowany wyniesionym już na ołtarze świętym i błogosławionym, trafnie ilustruje drogę i charakteryzuje postać M. Jadwigi Kuleszy, Założycielki naszego Zgromadzenia.

Dla każdej benedyktynki misjonarki 5.04. to data wpisana w serce, bowiem w wielkanocny poranek odeszła cicho, zostawiając po sobie otwartą księgę dzieła, któremu dała początek w 1917 r., a które rozpoznawane jest po dziś dzień w różnych zakątki Polski i świata pisząc kolejne karty historii.

Dziś szczególnie na Jasnej Górze oraz w każdym miejscu posługiwania dziękujemy Bogu za Osobę i dzieło M. Jadwigi oraz zanosimy modlitwy o dar Jej beatyfikacji.

W sposób szczególny, podczS Czuwania w duchowej stolicy Polski, ta modlitwa zanoszona jest zanoszona przez Siostry, Przyjaciół,  Bliskich, Dobrodziejów oraz Mlodych i starszych zrzeszonych w grupach Benedictus.

Wierzymy mocno, że zjednoczona za życia z Chrystusem Oblubieńcem benedyktynka, oręduje już u Niego za każdą swoją współsiostrą oraz tymi, których stale polecamy w naszych modlitwach!

Zachęcamy, abyście i Wy podjęli modlitwy w tych intencjach.

 

Modlitwa za przyczyną M. Jadwigi

Boże, miłosierny Ojcze,
Ty powołałeś do posługi w Kościele pokorną służebnicę Twoją Jadwigę Józefę,
która kontemplując zranione Serce Twego Syna,
stała się Matką dla porzuconych i osieroconych dzieci
oraz Założycielką nowej rodziny zakonnej żyjącej duchem świętego Benedykta.
Ufając we wstawiennictwo Matki Jadwigi prosimy Cię Boże
o łaski potrzebne dla nas i naszych bliskich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa za przyczyną M. Jadwigi

Najświętsze Serce Jezusa, Serce mojego Pana i Przyjaciela,

pragnę z miłością trwać przy Tobie, Boże serca mego;

ogrzać się w promieniach Twego miłosierdzia,

przez które posyłasz nam światło i błogosławieństwo.

Razem z Matką Jadwigą Kuleszą, która wiernie ukochała Twoje Boskie Serce,

chcę Cię uwielbiać i dziękować za Twoją miłosierną miłość.

Jezu cichy i pokornego Serca, ufając we wstawiennictwo Matki Jadwigi,

proszę Cię, o łaskę …………….,

której tak bardzo pragnę i potrzebuję.

Do Rany Twego Serca, mój Zbawicielu, 

przykładam moje troski i cierpienia i ufam, że mnie wysłuchasz,
uzdrowisz i uzdolnisz do życia ofiarną miłością.
Amen.

 

Modlitwa za przyczyną M. Jadwigi za Zgromadzenie

Matko Jadwigo Józefo,
Oblubienico Serca Jezusowego umierającego na Krzyżu za zbawienie świata,
Perło ścierana na ziemi  w gorliwym oddaniu dla chwały Bożej i ratowania dusz, wskazuj nam nowe drogi pełnienia woli Bożej w obecnym czasie.
Wstawiaj się za nami, by Zgromadzenie, którego jesteś Matką i Założycielką,
rozwijało się według Bożego zamysłu, pod opieką naszych Patronów
Świętego Ojca Benedykta i Świętej Matki Scholastyki.
Niech każda Siostra, którą powołuje Bóg do naszej wspólnoty,
wnikając w Twojego ducha i zamiary,
ukocha przekazany Zgromadzeniu charyzmat
i według niego żyje.
Niech tak się dzieje za Twoją przyczyną ku uwielbieniu Boga. Amen.

Wszystkim, którzy chcieliby przypomnieć sobie lub poznać drogę Matki Jadwigi – zapraszamy do obejrzenia jubileuszowego spektaklu DROGA MATKI JADWIGI, przygotowanego z okazji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek: