Siostry Benedyktynki Misjonarki przybyły do Borkowic we wrześniu 1939 roku. Zamieszkały w domu parafialnym, gdzie obok pracy w parafii, podjęły także pracę z dziećmi, tworząc ochronkę. Początkowo zgłosiło się dwadzieścioro dzieci, ale z biegiem czasu liczba ich rosła.

W 1997 roku rozpoczęto budowę nowego domu zakonnego. Zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia i wcześniejszą działalnością opiekuńczo – wychowawczą tej placówki, część domu przeznaczono na przedszkole, którego poświęcenie miało miejsce 18 kwietnia 1999 roku. Przedszkole składa się z dwóch sal, przeznaczonych do zajęć i zabaw, łazienki, szatni, stołówki i pomieszczeń gospodarczych. 24 września 2001 roku przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek oświatowych. Jest przedszkolem jednodziałowym. Aktualnie funkcję dyrektora przedszkola pełni s. Amabilis Głębicka.

Głównym zadaniem przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci, a także owocna współpraca z rodzicami, instytucjami świeckimi i kościelnymi.

Zapraszamy do odwiedzania przedszkolnego Facebooka