Placówka w Oak Forest (Dębowy Las) na południowym przedmieściu Chicago istnieje od roku 2002. Smutne to, gdy piękne benedyktyńskie klasztory pustoszeją z powodu braku nowych powołań. Właśnie taki dom objęło nasze Zgromadzenie. Obecnie duży klasztor po Siostrach Benedyktynkach – Słowaczkach zamieszkuje 7 naszych sióstr. Od początku siostry objęły różnorodny zakres posług. Uczą religii w szkole katolickiej w Chicago, w środowisku afrykańsko-amerykańskim oraz w polskiej szkole sobotniej. Poza pracą katechetyczną siostry od 2006 roku prowadzą przedszkole pod patronatem Anioła Stróża. Dodatkowo siostry zajmują się rozprowadzaniem hostii do parafii i kaplic Archidiecezji Chicagowskiej.

Innym, jakże potrzebnym wymiarem posługi naszych sióstr w Ameryce, są rekolekcje i dni skupienia. Ludzie korzystają z kaplicy i domu zakonnego, a siostry pomagają kapłanom, prowadzącym rekolekcje. Do klasztoru w Oak Forest przyjeżdżają ludzie spragnieni ciszy, skupienia i zatrzymania się przed Bogiem. Siostry starają się brać czynny udział w życiu diecezji przez uczestnictwo w spotkaniach młodzieżowych. Raz w roku prowadzą rekolekcje dla dziewcząt w domu zakonnym. Na terenie klasztoru odbywają się również spotkania różnych grup modlitewnych.