W marcową niedzielę (9.03) na zaproszenie ks. Proboszcza Dionizego Lewandowskiego z parafii Ducha Świętego we Włocławku brałyśmy udział w kweście związanej z budową naszego nowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Puławach. Choć czasami staramy się wesprzeć dzielnie i systematycznie na tym polu działającą s. Cyprianę Konachowicz.

Parafia Ducha Świętego położona jest w pięknej dzielnicy Włocławka, w Michelinie. Sprzyja bardzo osobom konsekrowanym, ponieważ jest tam kilka domów zakonnych. Spotkanie w parafii było w bardzo przyjaznej atmosferze, życzliwości z zrozumieniu naszych potrzeb. Ksiądz Proboszcz i księża wikariusze znali wiele sióstr benedyktynek, ponieważ niemal każdy z nich pracował w którejś z konińskich parafii. Tuz obok plebanii znajduje się Dom Księzy Emerytów. Stąd doszło także do sympatycznego spotkania z ks. prałatem Stanisławem Waszczyńskim, który bardzo serdecznie wspominał i pozdrawiał siostry benedyktynki.

Wyrażamy wdzięczność Gospodarzowi Parafii za wielką życzliwość i przyjęcie nas. Księżom wikariuszom a szczególnie ks. Robertowi za pomoc i gościnność. Siostrom z parafii św. Wojciecha w Koninie za wsparcie a szczególnie s. przeł. Gerardzie za pośrednictwo i załatwienie wszelkich potrzebnych formalności. Siostrom sercankom także za gościnę i przyjęcie nas pod swój dach.

Bóg zapłać.