PODSUMOWANIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ W OTWOCKU

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek z siedzibą w Otwocku, ul. Reymonta 68/70, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Starosty Otwockiego z dn. 28 maja 2013 r. S.OS.III.4220.3.2013 przeprowadziło zbiórkę publiczną na cel:

Budowa obiektu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Zbiórka została przeprowadzona dnia 8 września 2013 r. w Parku Miejskim podczas organizowanej imprezy POŻEGNANIE LATA.

W wyniku zbiórki do puszek kwestarskich oraz przeprowadzonej loterii, uzyskano kwotę 1707,36 zł, która w całości została przelana na konto Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach, który prowadzi budowę Ośrodka Wychowawczego – numer rachunku:

23 1240 2412 1111 0010 1819 2501

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy