PODSUMOWANIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ W OTWOCKU

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek z siedzibą w Otwocku, ul. Reymonta 68/70, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Starosty Otwockiego z dn. 28 maja 2013 r. S.OS.III.4220.3.2013 przeprowadziło zbiórkę publiczną na cel:

Budowa obiektu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Zbiórka została przeprowadzona dnia 1 czerwca 2013 r. w Parku Miejskim podczas organizowanej imprezy MOTOSERCE – Otwocki Dzień Dziecka.

W wyniku zbiórki do puszek kwestarskich oraz przeprowadzonej loterii, uzyskano kwotę 2769,30 zł, która w całości została przelana na konto Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach, który prowadzi budowę Ośrodka Wychowawczego – numer rachunku:

23 1240 2412 1111 0010 1819 2501

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy