Pośród malowniczych pól Pensylwanii jest niewielkie miasto Ephrata, a w nim parafia p.w. MB Nieustającej Pomocy, prowadzona przez Ojców Redemptorystów. Tuż przy kościele znajduje się klasztor, który Siostry Benedyktynki Misjonarki objęły po Siostrach Bernardynkach.

Wspólnota sióstr liczy trzy siostry. Najważniejszym celem pobytu sióstr w tym miejscu jest opieka nad Kapłanami i Braćmi należącymi do Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. W Ephrata siostry pomagają Ojcom w ostatnim etapie ich ziemskiej pielgrzymki. Czynności pielęgniarskie to tylko część misji. Bardzo często ważniejsze jest wsparcie duchowe, które dodaje sił w pokonywaniu trudności związanych z podeszłym wiekiem i chorobą. Cierpliwe słuchanie, wspólna modlitwa, dobre słowo czy przykład życia sióstr pomagają Rezydentom zrozumieć, że mimo swoich ułomności, nadal są wartościowymi ludźmi.

Ojcowie Rezydenci, jak często sami podkreślają, są bardzo wdzięczni za posługę sióstr, troskę i miłość. Wyrazem tej wdzięczności jest ich codzienna modlitwa w intencji każdej siostry i całego Zgromadzenia. Kapłaństwo jest darem Serca Bożego i z tego Serca czerpiemy siły do radosnej służby tym kapłanom, do których posłał nas Pan.