Dom w Oak Forest w Chicago, będący pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, został przekazany naszemu Zgromadzeniu dnia 2 lutego 2001 roku przez Siostry Benedyktynki Matki Bożej Bolesnej. Erygowany został 1 listopada 2001 roku.

Dzieła własne: Przedszkole pod wezwaniem Anioła Stróża.

Działalność sióstr: katechizacja, przedszkole, rozprowadzanie hostii i opłatków.