Dom w Huntington, będący pod wezwaniem św. Józefa, powstał w lutym 1940 roku. Erygowany został 27 lutego 1963 roku.

Dzieła własne: Saint Joseph Guest Home Gościnny.

Działalność sióstr: katechizacja dzieci i młodzieży w 2 pobliskich parafiach, organistka w parafii pod wezwaniem św. Franciszka w Huntington.