Dom w Borkowicach, będący pod wezwaniem Macierzyństwa Matki Bożej, powstał w sierpniu 1939 roku. Erygowany został 25 marca 1960 roku.

Działalność sióstr: katechizacja, praca w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Borkowicach - zakrystianka i organistka, przedszkole.