Działalność sióstr: katechizacja, praca w zakrystii w parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Ługańsku.