Dom w Łucku powstał w październiku 2006 roku.

Działalność sióstr: prowadzenie Domu Biskupiego.