Działalność sióstr: katechizacja, praca w zakrystii w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, odwiedziny chorych i starszych w domach i w Domu Starców, odwiedziny w Domu Dziecka.