Dom w Barze powstał w 1977 roku. Erygowany został 24 lutego 1992 roku.

Działalność sióstr: dom formacyjny junioratu i postulatu, wypiek komunikantów i opłatków, praca w ogrodzie, katechizacja, przyjmowanie grup pielgrzymkowych i wycieczkowych, praca w zakrystii w parafii pod wezwaniem św. Anny w Barze.