PROFESJA WIECZYSTA S. HILDEGARDY OSB STAŁA SIĘ FAKTEM

UROCZYSTOŚĆ ŚW. BENEDYKTA – DZIEŃ ODNOWIENIA PROFESJI NASZYCH SIÓSTR JUNIORYSTEK
11 lipca 2023
DZIEŃ IMIENIN PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ M. MARCELINY OSB
16 lipca 2023

PROFESJA WIECZYSTA S. HILDEGARDY OSB STAŁA SIĘ FAKTEM

Od dziś naszą Wspólnotę ubogaciła „na zawsze” – przez obrzęd profesji wieczystej w swej rodzinnej parafii w Kołbieli – s. Hildegarda Osica OSB. Uroczystej Liturgii przewodniczył J. E. Ks. Bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Swą szczególną modlitwą otoczyli dziś Siostrę Kapłani, Współsiostry na czele z Przełożoną Generalną M. Marceliną Kuśmierz, Siostrami z Zarządu i Mistrzynią Junioratu, Rodzina, Goście i Parafianie, którzy mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym obrzędzie zaślubin z Chrystusem, wg benedyktyńskiego ceremoniału, z podpisem własnoręcznym składanym na ołtarzu, jak zapisał to zresztą nasz Zakonodawca – św. Benedykt w swej „Regule”. Dziękujemy wszystkim za nadsyłane słowa życzliwości, pozdrowień, życzeń i dar modlitwy. Prosimy o nią nadal również dla całego Zgromadzenia, aby było wierne Chrystusowi realizując benedyktyńską i biblijną zarazem zasadę: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony” /RB 57; 1 P 4,11/.