II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD GRUP „BENEDICTUS” DLA PAŃ DOBIEGŁ KOŃCA

NIESAMOWITE SPOTKANIE ZA OCEANEM! PIERWSZA DAMA RP ZAWITAŁA DO NASZEGO KLASZTORU W HUNTINGTON
25 września 2019
NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY – KENIA – I NASZA WRAŻLIWOŚĆ NA POWIEW DUCHA ŚWIĘTEGO
1 października 2019

II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD GRUP „BENEDICTUS” DLA PAŃ DOBIEGŁ KOŃCA

Już po raz drugi w Domu Generalnym w Otwocku odbył się Ogólnopolski Zjazd Grup Benedictus. Miało to miejsce w sobotę 28 września br. Wzięło w nim udział około 80 pań z następujących miejscowości: Miechów, Puławy, Ełk, Kwidzyn i Borkowice. Naszym duchowym przewodnikiem podczas tego spotkania był O. Honoriusz – nowy kapelan otwockiej wspólnoty.

Hasłem tegorocznego spotkania były słowa z prologu Reguły św. Benedykta: „nakłoń ucho swego serca” a tematem wiodącym: Umiejętność słuchania Boga i drugiego człowieka. Przybyłe do Otwocka członkinie grup Benedictus powitała w kaplicy Matka Marcelina, wyrażając głęboką radość, że ten ruch się rozwija i przynosi bogate duchowe owoce. W sposób szczególny Matka powitała nowopowstałą grupę z Borkowic. Podziękowała za wytrwałość innym grupom, szczególnie najstarszej, istniejącej od ponad 10 lat grupie  z Miechowa.

Krótkie nabożeństwo, przygotowane przez S. Goretti, w którym wzywałyśmy mocy Ducha Świętego, przygotowało nas duchowo do wysłuchania konferencji Ojca Honoriusza. Podkreślił on jak istotną rolę odgrywa słuchanie Słowa Bożego w rozwoju duchowym każdego człowieka. Następnie w mniejszych grupach, animowanych przez Siostry, był czas na pogłębienie tych treści, na wymianę myśli, podzielenie się osobistym doświadczeniem.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, w której modliliśmy się o dalszy rozwój ruchu Benedictus, o Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczestniczek i ich rodzin. Na zakończenie Mszy Świętej każdy otrzymał symboliczną muszelkę, aby przypominała o tym jak ważne jest – słuchanie – w budowaniu dobrych relacji z Bogiem i ludźmi.

W radosnej atmosferze spożyliśmy smaczny obiad, przygotowany przez nasze Siostry. Potem był czas na spacer, rozmowy, zapoznanie się. O godz. 15:00 ponownie zgromadziliśmy się w kaplicy, aby adorować Jezusa Eucharystycznego i uwielbiać go za Jego miłość, modląc się słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia. Po błogosławieństwie eucharystycznym odśpiewaliśmy Nieszpory. Następnie Pani Lidka przedstawicielka grupy puławskiej skierowała słowa podziękowań do Ojca Honoriusza, Matki Marceliny i S. Przełożonej Antoni.

Wyszliśmy z kaplicy i zgromadziliśmy się w ogrodzie przy figurze naszej Matki Założycielki. Pomodliliśmy się wspólnie za jej wstawiennictwem. Siostry zaśpiewały pieśń: „Z Tobą żyć umierać z Tobą pragnę o mój Panie”. Matka Marcelina wręczyła paniom na pamiątkę obrazki i breloczki. Uwieczniłyśmy to spotkanie wspólną fotografią. O. Honoriusz udzielił nam błogosławieństwa na bezpieczny powrót do domów. Ponieważ Panie przywiozły bardzo dużo słodkich smakołyków udaliśmy się przed wyjazdem do refektarza na podwieczorek.

Tylko Bóg wie ile dobrego dokonało się w sercach uczestniczek tego spotkania. Oby te przeżycia zaowocowały budowaniem lepszych relacji w rodzinach i wspólnotach. Niech będzie Bóg uwielbiony w pełnej troski obecności Matki Marceliny, w gościnności Sióstr z Otwocka, w posłudze słowa O. Honoriusza, w trudzie Sióstr odpowiedzialnych za poszczególne grupy i w szczerym pragnieniu zjednoczenia z Bogiem wszystkich osób uczestniczących w tym spotkaniu. 

/s. Donata Topa OSB/