GRAJEWSKA KWESTA DLA MISJI W KENII

DZIĘKUJEMY BOGU ZA MOC ŁASKI UDZIELANEJ W POSŁUDZE SIÓSTR NA ZIELONOGÓRSKIEJ ZIEMI
19 czerwca 2023
Śp. S. SABINA SALICKA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA
23 czerwca 2023

GRAJEWSKA KWESTA DLA MISJI W KENII

Rozpoczął się czas urlopów i po długo wyczekiwanych wakacjach na pierwszy urlop z Kenii przyleciała do Polski s. Inga Podkowiak OSB. Ale nie jest to czas bezczynny. Dzięki życzliwości ks. Tomasza Chludzińskiego, proboszcza parafii p.w. św. Jana Pawła II w Grajewie i naszych Sióstr z placówki w tym mieście, została zrealizowana zbiórka na rzecz prowadzonego przez nas domu dziecka w Limuru. O początkach tej misji i posłudze Sióstr w Afryce opowiadała s. Inga podczas każdej Mszy Świętej, ilustrując opowieść piękną prezentacją. Nie zabrakło spotkań z osobami, wśród których kilka lat wcześniej przebywała katechizując w grajewskiej szkole. Z kolei po południu Siostra misjonarka wraz ze Wspólnotą udała się do szpitala, dzieląc się swoim doświadczeniem z chorymi i personelem.
Dziękujemy za każdy dar serca wyrażony w modlitwie, życzliwym słowie i złożonych ofiarach. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi!