BENEDICTUS MŁODYCH (NIESTETY) DOBIEGŁ KOŃCA

TRWAJĄ REKOLEKCJE ZAKONNE W OTWOCKU
20 lipca 2019
SREBRNY JUBILEUSZ W OTWOCKU
28 lipca 2019

BENEDICTUS MŁODYCH (NIESTETY) DOBIEGŁ KOŃCA

Od wielu lat młodzież z całej Polski, której bliska jest duchowość benedyktyńska lub po prostu zna Siostry, przeżywa swoje kilkudniowe wakacyjne rekolekcje. Dzięki życzliwości i wsparciu Sióstr oraz Darczyńców młodzi mogli dotrzeć w tym roku do Wrocławia, by wraz z Siostrami: s. Jonaszą,
s. Gregorią i s. Maurą, s. Joanną i s. Lidią przeżyć swój tegoroczny BENEDICTUS. Przewodnikiem na duchowej drodze był o. Krzysztof Piskorz OCD. Cieszymy się pięknem liturgii przygotowanej przez młodzież (posłuchajcie Akatystu w ich wykonaniu), ich zaangażowaniem w konferencje i czas rekreacji, a także z możliwości odkrywania tego pięknego miasta, jego historii, zabytków, topografii, ale także miejsc związanych ze Świętymi, którzy tam żyli. Dziękujemy wszystkim za modlitwę oraz wsparcie, dzięki którym tegoroczny Benedictus mógł stać się faktem.

Szersza relacja: benedictyńskiespotkaniamlodych