Termomodernizacja Domu Zgromadzenia w Kwidzynie

DZIEŃ IMIENIN PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ M. MARCELINY OSB
16 lipca 2023
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W KWIDZYNIE
11 sierpnia 2023

Termomodernizacja Domu Zgromadzenia w Kwidzynie

1.08.2023 r.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock, ogłasza konkurs na Zarządzanie Przedsięwzięciem (pełnienie funkcji menedżera) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, dla inwestycji p. n: "Modernizacja energetyczna budynków Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (2 budynki w m. Kwidzyn)".

Zamówienie planowane jest do realizacji w ramach wniosku nr 619/2019 o dofinansowanie (WoD), przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, program priorytetowy nr 3.4.1 "Budownictwo Energooszczędne Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"