ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W KWIDZYNIE

Termomodernizacja Domu Zgromadzenia w Kwidzynie
1 sierpnia 2023
WIELKI JUBILEUSZ S. MECHTYLDY
13 sierpnia 2023

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W KWIDZYNIE

Otwock, dnia 11.08.2023 roku.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, ul. Reymonta 68/70 05-400 Otwock, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi Zarządzania Przedsięwzięciem (pełnienie funkcji menedżera) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego prowadzonego zgodnie z Prawem budowlanym, dla inwestycji p. n: „Modernizacja energetyczna budynków Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (2 budynki w m. Kwidzyn)”, planowanego do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący Wykonawca: Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk.