WYRUSZAMY Z MARYJĄ W DROGĘ KU PANU. ADWENT: CZAS BOGA – CZAS NA NAS!

MISJA KOŚCIOŁA – MISJA CHRYSTUSA
3 grudnia 2023
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja energetyczna budynków Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (2 budynki w m. Kwidzyn).
16 grudnia 2023

WYRUSZAMY Z MARYJĄ W DROGĘ KU PANU. ADWENT: CZAS BOGA – CZAS NA NAS!

Na temat Adwentu słyszeliśmy i czytaliśmy już zapewne w życiu wiele. Podejmowaliśmy też zapewne wiele postanowień, praktyk duchowych i wyzwań. I dobrze. I bardzo dobrze.

W tegorocznej duchowej adwentowej drodze chcemy zaprosić do położenia akcentu na wrażliwe ucho i serce, które potrafi wychwycić właściwy impuls do pełni życia, jaki daje nam Matka przychodzącego Pana.

Jest to droga benedyktyńska, droga wycieszenia, spokojnego posłuszeństwa wyrastającego z pokornego życia, skupienia na sprawach istotnych, a nie drugorzędnych, droga wrażliwości na siebie nawzajem, ale przede wszystkim na Słowo, które – gdy głęboka cisza zalega wszystko – przychodzi z mocą. I dokonuje w nas niemożliwego…

Maryjo, prowadź nas ścieżkami Adwentu, abyśmy umieli przyjąć Słowo i wolę Boga w pełnej pokorze. Naucz nas radosnego oczekiwania na objawienie się tajemnicy Wcielenia. Oby ten Adwent był dla nas czasem prostowania ścieżek i przygotowania miejsca dla Tego, który ma się objawić światu. Z wielkim pragnieniem w sercu chcemy wejść w głębię misterium Bożego Narodzenia, aby razem z Kościołem wyśpiewać wielki hymn dziękczynienia

/Z Listu na Adwent 2023 M. Marceliny Kuśmierz OSB/