MISJA KOŚCIOŁA – MISJA CHRYSTUSA

WIELE RÓŻNIC I JEDEN KOŚCIÓŁ. BRAZYLIA – KRAJ NASZEJ POSŁUGI
2 grudnia 2023
WYRUSZAMY Z MARYJĄ W DROGĘ KU PANU. ADWENT: CZAS BOGA – CZAS NA NAS!
3 grudnia 2023

MISJA KOŚCIOŁA – MISJA CHRYSTUSA

„Misja jaką Kościół realizuje, jest zawsze misją Chrystusa”

Pod takim hasłem – na Jasnej Górze – odbywała się w dniach 2 – 3 grudnia 2023 roku sesja misjologiczna Papieskiej Unii Misyjnej w Częstochowie. Spotkanie, w którym uczestniczyła s. Tomasza OSB i s. Ernesta OSB  – rozpoczęło się wspólną Eucharystią w kaplicy Cudownego Obrazu  Matki Bożej pod przewodnictwem Ks. Abp. Wiktora Skworca. Po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się sesja naukowa, w której zaprezentowano wieloaspektowe konferencje misyjne. Drugą część zainicjował Apel Jasnogórski, oczywiście o godz. 21.00, po którym rozpoczęło się nocne czuwanie z Maryją, zwieńczone Eucharystią sprawowaną o godz. 24.00 i inicjującą okres Adwentu. Czuwanie zakończyło się jutrznią i ofiarowaniem wszystkich spraw Maryi, Matce Adwentu, która wsłuchuje się w głos dzieci. Zawierzamy Tobie Maryjo nasze czuwanie i oczekiwanie, a także wszystkich misjonarzy i misjonarki, szczególnie nasze Siostry posługujące w Brazylii, Ekwadorze, Kenii, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie.

/opr. s. Tomasza OSB/