UROCZYSTOŚĆ ŚW. BENEDYKTA – DZIEŃ ODNOWIENIA PROFESJI NASZYCH SIÓSTR JUNIORYSTEK

UKRAINA: POŚRÓD WOJENNEJ ZAWIERUCHY SIOSTRY ZŁOŻYŁY ŚLUBY WIECZYSTE
27 czerwca 2023
PROFESJA WIECZYSTA S. HILDEGARDY OSB STAŁA SIĘ FAKTEM
16 lipca 2023

UROCZYSTOŚĆ ŚW. BENEDYKTA – DZIEŃ ODNOWIENIA PROFESJI NASZYCH SIÓSTR JUNIORYSTEK

W piękny, słoneczny poranek 11 lipca 2023 roku, podczas Mszy Świętej sprawowanej w naszej zakonnej kaplicy w Otwocku, dwie nasze Siostry Juniorystki – s. Hildegarda i s. Hiacynta – odnowiły swoją profesję zakonną. Dziękujemy Bogu za dar ich życia i powołania do naszej Wspólnoty oraz prosimy Go, by te młode Siostry umacniał swą łaską każdego dnia, a dziewczętom rozeznającym drogę życia dopomógł podjąć właściwe decyzje. Modlimy się więc też – za przyczyną naszego Zakonodawcy, św. Ojca Benedykta, o dar nowych powołań do naszej Wspólnoty.