SREBRNY JUBILEUSZ W BARZE – NA UKRAINIE

NA BEATYFIKACJI ULMÓW NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ BENEDYKTYNKEK
10 września 2023
WIELKIE NARODZINY W AFRYCE ;)
17 września 2023

SREBRNY JUBILEUSZ W BARZE – NA UKRAINIE

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14.09.2023 r. – w Barze na Ukrainie – po 25. latach profesji, ponowiła swój wybór s. Dominika Grumnicka OSB, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Delegatury pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa L. Dubrawskiego z Kamieńca Podolskiego. Ołtarz otoczyli bliscy i zaprzyjaźnieni z Jubilatką Kapłani, wśród nich – rodzony Brat – Wiaczesław. Radość Jubilatki dzieliły Siostry z Polski – s. Wikaria Blanka Szymańska OSB, s. Asystentka Krystiana Chojnacka OSB oraz s. Przełożona M. Martyna Wysocka OSB – a także Siostry z Ukrainy, Rodzina, Przyjaciele, Bliscy oraz Podopieczni z Rodzinnego Domu Dziecka w Biłohirii, gdzie na co dzień posługuje Siostra P. Dominka. Dziękujemy Bogu, że zechciał wejrzeć na naszą Siostrę, którą wybrał dla siebie i prosimy, aby umacniał ją na benedyktyńskiej drodze podążania za Chrystusem ścieżkami wskazanymi w słowach Ewangelii.