NA BEATYFIKACJI ULMÓW NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ BENEDYKTYNKEK

BENEDYKTYNKI NA PĄTNICZYM SZLAKU
15 sierpnia 2023
SREBRNY JUBILEUSZ W BARZE – NA UKRAINIE
14 września 2023

NA BEATYFIKACJI ULMÓW NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ BENEDYKTYNKEK

10.09.2023r. stadion we wsi Markowa, ok. 35 tysięcy ludzi i Beatyfikacja Józefa, Wiktorii i ich 7 dzieci. To czas dziękczynienia z piękno zwyczajnego, codziennego życia w wielodzietnej rodzinie Ulmów i za ich heroiczne poświęcenie, by ocalić życie sąsiadów i nieznajomych. Piękna lekcja życia! Wśród niezmierzonego tłumu niezmiernie urzekający widok tak licznych rodzin z małymi dziećmi, często niemowlętami zaledwie. Licznie rodziny z gromadką dzieci przypominały, że ta beatyfikacja to święto życia, dzień patronalny rodzin. W takim duchu było nam dane przeżyć ten dzień tak ważny dla nas chrześcijan i dla nas Polaków.