DEPESZA KAI O POSŁANIU MISYJNYM NASZYCH SIÓSTR: KRZYŻ TO PRZEWODNIK NA DROGACH MISYJNYCH

TYDZIEŃ MODLITW O NOWE POWOŁANIA Z BENEDYKTYNKAMI
24 kwietnia 2021
MISJONARKA JEST MIŁOŚCIĄ BOŻĄ CHODZĄCĄ PO ŚWIECIE
15 maja 2021
Pokaż wszystkie

DEPESZA KAI O POSŁANIU MISYJNYM NASZYCH SIÓSTR: KRZYŻ TO PRZEWODNIK NA DROGACH MISYJNYCH

KAI: Ełk, Bp Jerzy Mazur: Krzyż to przewodnik na drogach misyjnych

Tymi słowami, bp Jerzy Mazur przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji umacniał trzy misjonarki podczas posłania na misje w Kenii. W rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 13 maja 2021 r. bp Jerzy Mazur, podczas uroczystości inicjujących nabożeństwa fatimskie, dokonał posłania trzech sióstr ze Zgromadzenia
Benedyktynek Misjonarek do Kenii. S. Eetera Strus OSB, s. Inga Podkowiak OSB oraz s. Dawida Krajewska OSB wyruszają do Afryki, aby w Limaru Tum posługiwać w Domu Dziecka św. Antoniego, gdzie obecnie przebywa ponad 70 dziewczynek.
Uroczystej Mszy św. w katedrze ełckiej, w której również znajduje się diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przewodniczył i homilie wygłosił bp Jerzy Mazur. W koncelebrze wzięli udział kapłani z Ełku oraz sąsiednich parafii. W posłaniu sióstr wzięli udział parafianie, licznie przybyłe siostry zakonne wraz z s. Bożeną Łubiarz, Wikarią generalną Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, przedstawiciele grup młodzieżowych i modlitewnych oraz parafianie.
Msza św. została poprzedzona spotkaniem z wyjeżdżającymi siostrami. Każda z trzech misjonarek przed laty była związana z Ełkiem, gdzie w jednym z trzech domów zakonnych pełniły posługi. W przygotowanym materiale multimedialnym misjonarki opowiedziały i pokazały placówkę, do której się udają i nakreśliły charakter pracy, którą będą wykonywały. Jak zauważyła s. Dawida, będą pierwszymi benedyktynkami na afrykańskim kontynencie. Siostry prosiły o duchowe wsparcie.
Bp Mazur wspominając spotkanie z misjonarzami w Afryce, zachęcał siostry, aby w rozpoczynającym się dziele misyjnym czerpały z mądrości zawartej w ludowych powiedzeniach. Jedno z nich głosi: „Kogut pije powoli wodę” – czyli nie przejmujcie się, nie martwcie się, małymi kroczkami dojdziecie do celu” – mówił biskup. Benedyktynki, zapraszając do modlitwy różańcowej z Matką Bożą Fatimską w katedrze ełckiej, rozdały uczestnikom woreczki z garstką ryżu, który w takiej ilości, dla ponad 100 mln ludzi na świecie jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Siostry w ten sposób pragną docierać z przesłaniem o potrzebach najuboższych w Afryce. Akcja: „woreczek ryżu dla najbiedniejszych dzieci Kenii”, do której zapraszają misjonarki zachęca do postu, jałmużny i modlitwy. Każdy może włączyć się w to dzieło. Ta garstka ryżu to dar i zadanie, aby doświadczyć namiastki tego, co stanowi codzienność
kenijskich dzieci.
Krzyże misyjne siostrom już w ubiegłym roku wręczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski, jednak z powodu pandemii wyjazd został wstrzymany. Dopiero dzisiaj jest to możliwe. W homilii przewodniczący KEP ds. Misji mówił: „Każda misjonarka, kiedy jest posyłana do ewangelizacji otrzymuje krzyż misyjny. Posyłając was do służby, mówię wam: oto twój przewodnik na drogach misyjnych. Życie misjonarskie związane jest z krzyżem, który trzeba codziennie brać, nieść, naśladować Chrystusa i głosić Jego zbawienie”.
Zapewniając o modlitwie i wsparciu materialnym Kościoła Polskiego i w szczególny sposób diecezji ełckiej, bp Jerzy Mazur życzył misjonarkom, aby były chodzącą miłością Bożą po świecie. „Cieszcie się tym, co macie, a macie Boga w sercu, który napełnia was prawdziwym szczęściem. Trudności tez będziecie przeżywały, ale pamiętajcie, im więcej trudności, tym bardziej trzeba zaufać Bogu” – mówił biskup.
W dniu dzisiejszym obchodzimy 104 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. To orędzie, wzywające do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej jest nadal aktualne.
mr/ełk

Zapraszamy do wsparcia Akcji dobroczynnej: „Woreczek ryżu dla najbiedniejszych dzieci Kenii”.
Akcja posiada trzy wymiary:

  1. Postu – w wybranym dniu ta porcja ryżu niech będzie dla ciebie jedynym posiłkiem.
  1. Jałmużny – zaoszczędzone przez to pieniądze złóż jako ofiarę na rzecz tej akcji.
  1. Modlitwy – pomódl się w intencji głodujących dzieci.

Zebrane podczas akcji ofiary zostaną przeznaczone na zakup żywności dla ubogich dzieci w Kenii,
gdzie 
Siostry Benedyktynki Misjonarki poprowadzą Dom Dziecka:

Numer konta:
 Diecezja Ełcka – „Misje”, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk
Bank PEKAO S.A. I O/EŁK 04 1240 1851 1111 0000 1411 2531
z dopiskiem BENEDYKTYNKI KENIA

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Nabożeństwa Fatimskiego od godz. 19.00 oraz wsparcia naszych Sióstr Benedyktynek Misjonarek w ich nowej posłudze na Czarnym Lądzie.

Dziękujemy Bogu za nasze Siostry, które rozpoznając powołanie w powołaniu – wyruszą na daleką afrykańską ziemię, by i tam – w gorącej Kenii – opowiedzieć o miłości, jaka wylewa się z gorejącego ogniska – Serca Pana Jezusa – na każdego z nas. Polecajmy również wszystkich misjonarzy opiece Maryi.

Tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli przybyć do katedry ełckiej, zapraszamy do duchowej łączności korzystając z transmisji internetowej na kanale parafii katedralnej Ełku:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ0rRrffqCY

 

 

SŁOWO PODZIĘKOWAŃ SIÓSTR MISJONAREK:

Dobremu Bogu, który przez sakrament Chrztu Świętego obdarzył nas łaską budowania swego Kościoła, który z natury jest misyjny, dziękujemy za Jego miłość i obdarowanie w drodze realizacji powołania benedyktyńskiego i misyjnego.

Bardzo serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Jerzemu za serce wkładane w dzieło misyjne Kościoła, za ogromną życzliwość i troskę o wszystkich misjonarzy oraz o nasze Siostry posługujące już w krajach misyjnych. Ksiądz Biskup odegrał znaczącą rolę w tworzeniu naszej nowej placówki misyjnej na kontynencie afrykańskim. Dziękujemy za entuzjazm i rozpalanie zapału misyjnego w sercach młodych ludzi. Jesteśmy wdzięczne za sprawowaną – wraz z wszystkimi Kapłanami według godności i funkcji – Eucharystię, pasterskie błogosławieństwo i posłanie nas na misyjne drogi. Dziękujemy Wspólnocie Seminaryjnej, z Ks. Rektorem na czele za obecność i modlitwę. Niech Bóg przez ręce Fatimskiej Pani wynagradza za wszelkie dobro. I oczywiście zapraszamy do Kenii.

 Ks. Proboszczowi Markowi i Jego wszystkim współpracownikom dziękujemy za gościnność, serdeczność i otwartość na sprawy misji.

 Na ręce s. Wikarii Bożeny dziękujemy każdej Siostrze i całemu Zgromadzeniu za zaufanie i posłanie nas, byśmy realizowały charyzmat naszej Matki Założycielki obejmując opieką dzieci w Domu Dziecka w Limuru.

 Dziękujemy reprezentantom grup formacyjnych, parafianom oraz wszystkim zebranym za obecność i modlitwę w naszej intencji. Pozdrawiamy także tych, którzy na różny sposób łączą się z nami za pośrednictwem mediów. Naszą modlitwą ogarniamy Was wszystkich, dziękując za pamięć o nas przed Bogiem i okazywane nam dobro. 

Prosimy, nie zapominajcie o nas!

Siostry Benedyktynki Misjonarki z Kenii