WIELKI POST: ZACHOWAJMY NIENARUSZONĄ NIESKAZITELNOŚĆ ŻYCIA

WOLONTARIUSZE Z NOWEGO YORKU DO POMOCY UKRAINIE W DRODZE DO POLSKI
1 marca 2022
CIEPŁE SŁOWA PŁYNĄ ZZA OCEANU
2 marca 2022
Pokaż wszystkie

WIELKI POST: ZACHOWAJMY NIENARUSZONĄ NIESKAZITELNOŚĆ ŻYCIA

Tymi słowami zachęca swoich uczniów – a zatem wszystkich chrześcijan – w uniwersalnej i ponadczasowej Regule nasz Zakonodawca św. Benedykt (RB 49,1). Ten wyjątkowy Patron Europy – kontekście przeżywanych wydarzeń – zachęca, by przeżyć ten czas jako zaproszenie do współpracy z łaską i ustawienia właściwych priorytetów w życiu… U podstaw jego myśli odnajdujemy POKÓJ (PAX BENEDICTINA), który wyrasta z prawdziwego budowania życia w relacji z Chrystusem. Czas Wielkiego Postu, który dziś rozpoczynamy, zapewne służy tej weryfikacji i pogłębienia pragnienia, by wszystko zacząć od Chrystusa lub od pogłębienia z Nim relacji.

Bóg zachęca nas do podjęcia duchowej walki, do przyobleczenia się w zbroję Bożą przez modlitwę, post i jałmużnę, do ponownego opowiedzenia się po stronie Boga, do podjęcia z nową gorliwością trudów codziennego życia. W tych dniach realnego doświadczenia i przeżywania walki na Ukrainie słowa te nabierają szczególnego i bardziej jeszcze głębokiego znaczenia. Jest to jednocześnie kolejna szansa, wskazana przez naszego Zakonodawcę św. Benedykta, na drodze dojrzewania do świętości, abyśmy naprawiły w tych świętych dniach wszelkie zaniedbania innych okresów…
i pełne duchowej radości i tęsknoty wyglądały świętej Paschy (RB 49, 3.7).
[…] Z krzyża naszego Pana, niech spłynie na nas moc i odwaga potrzebne do podjęcia wszystkich wspomnianych wyzwań i zadań.

Z serca błogosławię na ten czas duchowych zmagań i zapewniam o łączności modlitewnej.

/Z Listu M. Marceliny OSB na Wielki Post 2022/