UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Ś.P. S. GRACJANY DOBIEGŁY KOŃCA

Ś.P. S. GRACJANA SUPIŃSKA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA
12 września 2022
BENEDYKTYNKI OBECNE NA SPOTKANIU ŚRODOWISK MISYJNYCH W CZĘSTOCHOWIE
16 września 2022
Pokaż wszystkie

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Ś.P. S. GRACJANY DOBIEGŁY KOŃCA

W Liturgiczne Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej dobiegły końca uroczystości pogrzebowe Ś.P. S. Gracjany Supińskiej OSB. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił J.E.Ks. Bp Józef Wysocki. Ołtarz Pana otoczyli licznie obecni Kapłani, Siostry z naszych Wspólnot w Polsce, Siostry z innych Zgromadzeń, Rodzina, Przyjaciele oraz wierni kwidzyńskich parafii.

Dziękujemy wszystkim za modlitwę i towarzyszenie naszej Siostrze w jej ostatniej drodze.

Poniżej zamieszczamy słowo Przełożonej Generalnej M. Marceliny Kuśmierz OSB skierowane podczas pogrzebu S. Gracjany, Kwidzyn 15. 09. 2022:

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”…

Kochana Siostro Gracjano,

W dniu, kiedy w modlitwie Kościoła przywoływałyśmy Wspomnienie Imienia Maryi  – Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, i naszej Matki – Bóg powołał Cię do Siebie…

Wierzymy, że jak podczas wiktorii wiedeńskiej wybrzmiał okrzyk Sobieskiego: Venimus, vidimus, Deus vicit! – tak i w Twoim życiu dopełniło się zadanie
– „że Bóg zwyciężał!”, a teraz już oglądasz chwałę nieba i wraz z Maryją świętujesz dzień imienin – bo każda z nas otrzymała to właśnie imię w dniu obłóczyn…

Pełniąc posługę zakrystianki – często słyszałaś ewangeliczne słowa Jezusa:

Zabiorę was do siebie…

Całe życie osoby konsekrowanej jest tęsknotą  za tym ostatecznym spotkaniem,

za spełnieniem się Jezusowych  słów.

„Bo z miłości przeznaczył nas dla siebie…”

Mamy przygotowane miejsce w domu Ojca,

gdzie nie ma bólu, łez, cierpienia.

Droga Siostro Gracjano,

dla Ciebie czas ziemskiego pielgrzymowania już się wypełnił.

Twoje życie – było świadectwem dla nas, co znaczy być Oblubienicą Chrystusa,

jak trzeba Go miłować w Słowie, w Eucharystii, w drugim człowieku.

Pozostawiłaś nam przykład wiernej miłości i pełnienia Woli Bożej do końca.

Żegnamy Cię z ufnością i wierzymy, że już osiągnęłaś cel swojej tęsknoty,

że wkroczyłaś w niewypowiedzianą tajemnicę kochającego Boga.

Dziś chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za Twoje Życie – Siostro,

za dar powołania do naszego Zgromadzenia,

za Twój przykład życia zakonnego i ofiarnej, pełnej poświęcenia służby,

za codzienną radość i uśmiech na twojej twarzy… i powtarzamy Twoje słowa: „Teraz, kiedy Bóg już tyle dał mi, pragnę bardzo należeć do Zgromadzenia i tu służyć zawsze Bogu”.

Duchowe owoce swej służby – jednoczą nas przy Tobie –

już na wieki otuloną miłosierną łaską Boga –

jesteśmy obecne modlitwą, wspomnieniem, wdzięcznością:

Pamięć serca jest stałym zadaniem, sięgającym poza doczesność – Wstawiaj się za nami, s. Gracjano, na wiecznej służbie miłości u Tego, którego przed laty wybrałaś….

—-

Bóg zapłać Księdzu Biskupowi oraz wszystkim Czcigodnym Kapłanom –

za sprawowaną ofiarę Mszy Świętej w intencji S. Gracjany.

Za wspólną modlitwę i udział w pogrzebie – dziękuję

– (licznie) przybyłej Rodzinie

– Przyjaciołom i znajomym kwidzyńskiego domu, wiernym kwidzyńskich parafii, w których s. Gracjana posługiwała

– Siostrom Elżbietankom i Siostrom naszego Zgromadzenia z tutejszej wspólnoty i przybyłym z innych domów.

Bóg zapłać.

Kochani

niech śmierć naszej Siostry będzie dla każdego z nas zaproszeniem do tego,

byśmy w sposób pełny i świadomy przeżywali każdą chwilę,

byśmy już tutaj przędli nić wieczności,

byśmy porzucając zaufanie do swoich sił, oddali się w pełni Bogu, Który JEST.

Panie, pomóż nam zrozumieć,

że dostąpimy pełni życia jedynie poprzez ciągłe umieranie dla siebie samych,

dla naszych egoistycznych pragnień,

bo tylko umierając z Tobą, będziemy mogli z Tobą zmartwychwstać.