UROCZYSTA GALA BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS

I Zjazd Grup Benedictus w Otwocku
17 października 2018
SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH NA UKRAINIE
7 listopada 2018
Pokaż wszystkie

UROCZYSTA GALA BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS

UROCZYSTA GALA BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS
Uroczysta Gala wręczenia Medali dla najbardziej zasłużonych dla misji Medale Benemerenti rozdane
25 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji. Wzięli w niej liczny udział przedstawiciele środowisk misyjnych w Polsce: członkowie i konsultorzy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, członkowie kapituły Medalu „Benemerenti”, nagrodzeni i nominowani do Medalu, misjonarze i misjonarki, dyrektorzy Papieskich Dzieł misyjnych i delegaci biskupa ds. misji, referentki i referencji misyjni w zgromadzeniach zakonnych, osoby zaangażowane w animację i formacją misyjną w diecezjach i parafiach.
 
Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i wręczony po raz pierwszy w ubiegłym roku. Jest przyznawany w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.
 
Cieszymy się, że wśród grona nominowanych do nagrody, jest nasza Przełożona Genralna – M. Marcelina Kuśmierz OSB, wieloletnia misjonarka brazylijskiej ziemi. Polecamy modlitwom wszystkie nasze Siostry posługujące na misjach.