UCZYNIĆ KRZYŻ PODESZŁEGO WIEKU – WE WSPÓLNOCIE – BRAMĄ DO NIEBA

ŚP. S. DOMICYLLA OSB SPOCZĘŁA NA KWIDZYŃSKIM CMENTARZU
21 marca 2023
CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!
8 kwietnia 2023
Pokaż wszystkie

UCZYNIĆ KRZYŻ PODESZŁEGO WIEKU – WE WSPÓLNOCIE – BRAMĄ DO NIEBA

Pod takim hasłem Siostry z dostojnej I grupy senioralnej przeżywały w Kwidzynie – w dniach 24-26marca 2023 roku – swe spotkanie formacyjne, pod duchowym przewodnictwem o. Jana Brzozowskiego CRL. W okresie Wielkiego Postu nie zabrakło przeżywanej wspólnie Drogi Krzyżowej, ale i okazji do radości w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. celebracji Eucharystii oraz siostrzanego spotkania z s. Cecylianą uwrażliwiającą Siostry na gotowość i czuwanie względem przychodzącego Pana.
W spotkaniu podsumowującym s. W. Blanka zachęciła Siostry do odkrywania i tworzenia Wspólnoty – niezależnie od wieku – jako daru i miejsca łaski oraz Królowania Boga, a nie jako zła koniecznego. Siostry z Senioratu otrzymały też zadanie specjalne, aby wspominając słodką chwilę spotkania, owocować w miejscach zamieszkania podtrzymując cały Kościół i świat swoją modlitwą, wypraszając też dar nowych powołań.
Dziękujemy Bogu za czas formacyjnego spotkania, M. Marcelinie za ich inicjatywę na kolejny rok, a Siostrom kwidzyńskiej Wspólnoty za bardzo gościnne przyjęcie.