TOŻSAMOŚĆ I MISJA BENEDYKTYNEK MISJONAREK. W PUŁAWACH ROZPOCZYNA SIĘ XVIII KAPITUŁA GENERALNA

DZIŚ DZIĘKUJEMY BOGU ZA 105 LAT ISTNIENIA NASZEGO ZGROMADZENIA i 25 LAT PROFESJI ZAKONNEJ
24 czerwca 2022
KAPITUŁA DOKONAŁA WYBORU
4 lipca 2022
Pokaż wszystkie

TOŻSAMOŚĆ I MISJA BENEDYKTYNEK MISJONAREK. W PUŁAWACH ROZPOCZYNA SIĘ XVIII KAPITUŁA GENERALNA

Dokładnie co 6 lat, zgodnie z przepisami prawa, w naszym Zgromadzeniu ma miejsce zwyczajna Kapituła Generalna. W tym roku jest to już XVIII kapituła w 105. letniej historii naszej Wspólnoty zakonnej, przeżywana pod hasłem: Z WIARĄ PODĄŻAJMY ZA PRZEWODEM EWANGELII. TOŻSAMOŚĆ I MISJA BENEDYKTYNEK MISJONAREK. Nasze obrady rozpoczynamy modlitwą – dniem skupienia i refleksji, który poprowadzi dla nas J. E. Ks. Bp Jacek Kiciński w dniu 30 czerwca 2022 roku. Po części sprawozdawczej minionego okresu dokonamy wyboru Przełożonej Generalnej i Jej Zastępczyni, a także 3 Radnych Generalnych i Ekonomki Generalnej. Po zatwierdzeniu dokonanego wyboru nowy Zarząd poprowadzi obrady i refleksję nad przyszłością Zgromadzenia, a także dokonana zmian personalnych.
Z uwagi na powagę sprawy oraz na życzliwość, jaką darzycie nasze Zgromadzenie, zapraszamy do wspólnej modlitwy, abyśmy przyzywając Ducha Świętego były wrażliwe na Jego natchnienia i światło, kształtując naszą tożsamość w oparciu Słowo Boże i dając się mu poprowadzić, bowiem jest lampą dla naszych stóp i światłem na ścieżce podążania za przewodem Ewangelii.