OTWIERAŁYŚMY SZAFę JP2 czyli Szlakową Akademię Familijną JP2

CHRYSTUS ŻYJE! MY WIERZYMY. A TY?
21 kwietnia 2019
SZAFa JP2 czyli SZLAKOWA AKADEMIA FAMILIJNA w Ełku i warsztaty benedyktyńskie
10 maja 2019
Pokaż wszystkie

OTWIERAŁYŚMY SZAFę JP2 czyli Szlakową Akademię Familijną JP2

Mszą świętą sprawowaną na odwróconym kajaku, w przystani klasztornej w Wigrach i wypłynięciem trasą Szlaku Papieskiego „Tajemnice Zawierzenia”, którą przed laty pokonywał z młodymi studentami oraz młodymi małżeństwami ich duszpasterz z Krakowa – ks. prof. Karol Wojtyła, zainaugurowano Szlakową Akademię Familijną JP2 – SZAFa JP2. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Józef Majewski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie.
SZAFa JP2 – SZLAKOWA AKADEMIA FAMILIJNA JP2, to nowa inicjatywa Centrum Oświatowo Dydaktycznego i Fundacji Wigry Pro, dedykowana rodzinom, grupom znajomych, turystom wypoczywającym na terenie Diecezji Ełckiej w roku jubileuszowym pobytu na tej ziemi św. Jana Pawła II.
„W XX rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Wigrach chcemy w sposób wymierny i żywy uczcić pamięć obecności Świętego w tym miejscu, które tak bardzo ukochał, i któremu tak wiele zawdzięczał, o czym wspominał w homilii wygłoszonej w Ełku 8 czerwca 1999 r. Pragniemy ukazać wszystkim turystom, pielgrzymom, gościom, mieszkańcom, a szczególnie rodzinom, przesłanie jakie papież nam zostawił: milczenie, odpoczynek, kontakt z Bogiem, przyrodą i drugim człowiekiem w miejscach nazywanych dziś Szlakami Papieskimi w Diecezji Ełckiej ”- mówi KAI s. dr Blanka Szymańska OSB, dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego Diecezji Ełckiej.
W homilii ks. Majewski zwrócił uwagę na piękno przyrody, która ma nam przybliżać oblicze Boga Stwórcy. „Świat na różne sposoby szczególnie do nas przemawia głosem Boga. Przemawia pięknem stworzenia, ale tez pięknem przyrody. Dane nam dzisiaj jest znaleźć się na tym skrawku naszej ziemi suwalskiej, gdzie przed 350 laty ojcowie kameduli rozpoczęli swoje szczególne posłannictwo. Wyruszymy na ten szczególny szlak „Tajemnicami Zawierzenia”, który został poświęcony i otwarty 11 sierpnia 2008 r., aby po drodze poznać i zafascynować się miejscami o zachwycającym krajobrazie”- mówił kapłan.
Fundacja Wigry Pro powstała trzy lata temu jako kontynuacja „Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji”. Jednym z głównych celów tego miejsca, jak powiedział w maju 2018 r. bp Jerzy Mazur jest, „by to miejsce uświęcone modlitwami i postem kamedułów szczególnie w intencji Ojczyzny, a także pobytem św. Jana Pawła II przyciągało każdego, kto pragnie spotkać się w ciszy z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym. To miejsce, sprzyja wytchnieniu, głębszej refleksji nad życiem i jego ostatecznym sensem. Jest to także miejsce, które promieniuje dobrocią i skłania do miłości bliźniego i miłosierdzia. W tym przepięknym miejscu człowiek, trwając w komunii z Bogiem uczy się jak nawiązywać dobre relacje z drugim człowiekiem”.
Po Mszy św., w której uczestniczyli diakoni z archidiecezji poznańskiej, rodziny z Kielc, Warszawy, Ełku i okolic oraz turyści indywidualni i kapłani z diecezji ełckiej, pielgrzymi wypłynęli kajakami trasą Szlaku Papieskiego „Tajemnice Zawierzenia”. Szlak nie tylko pod względem krajobrazowym zachwyca, ale również uskrzydla poprzez spotkania z ludźmi, którzy są gościnni i życzliwi. Przewodnikiem na szlaku był ks. Jacek Chałko, proboszcz parafii pw. Św. Anny w Smolnikach.
„Chciałem pokazać mojej narzeczonej, która pochodzi z województwa świętokrzyskiego, rejony po których pływał św. Jan Paweł II. Można tu doświadczyć klimatu i bliskości przyrody, ale również ciszy i spokoju jaki panuje wokół pokamedulskiego klasztoru. Dla mnie jest to głębokim doświadczeniem, gdy płynąc trasą „Tajemnic Zawierzenia” ma się świadomość, że tym szlakiem płynął św. Jan Paweł II” – mówił Mateusz Sigiel, uczestnik SZAFy JP2.
Po powrocie i rodzinnym obiedzie w klasztornym refektarzu, odbyły się warsztaty „Papież Pielgrzym – Papież Turysta”, które poprowadziła p. Patrycja Wójcik z Warszawy, psycholog, absolwentka KULu. Podczas warsztatów prelegentka opowiadała, o tym wyjątkowym człowieku, jakim był św. Jan Paweł II, jego wartościach i trasach które tu pokonywał w kajaku.
W Diecezji Ełckiej są trzy Szlaki Papieskie: „Tajemnice Światła”, „Tajemnice Zawierzenia” oraz „Apostołów Miłosierdzia”. Wchodzą one w skład wszystkich miejsc papieskich i szlaków, nad którymi pieczę sprawuje Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa. Powstały jako duchowy pomnik św. Jana Pawła II. Co roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odpoczywających na tym terenie turystów.
Pokamedulski Klasztor w Wigrach jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową.
opr. red. Renata Różańska /KAI, DE

**********************************************

 

Już niemal XX lat temu były to dla naszego Zgromadzenia gorące dni i ostatnie szlify przed przyjazdem papieża Jana Pawła II do Ełku, gdzie nasze Siostry miały zaszczyt w sposób bezpośredni przygotowywać Jego pobyt w tym mieście.

Dziś, po dwudziestu latach, w ramach uroczystości rocznicowych przygotowujemy inne wydarzenie, związane z Osobą Świętego w Diecezji Ełckiej.

Tym razem otwieramy SZAFę JP2 czyli Szlakową Akademię Familijną Jana Pawła II. Inaugurując w ten sposób sezon turystyczny na Szlakach Papieskich chcemy zachęcić i zaprosić wszystkich mieszkańców i gości do uczestnictwa w plenerowej inicjatywie stanowiącej odpowiedź na potrzeby współczesnych rodzin, wspólnot, osób indywidualnych, którym coraz trudniej stać na straży kluczowych wartości, którym dawał w swym życiu pierwszeństwo wyjątkowy Gość tej ziemi – Karol Wojtyła jako pielgrzym, turysta, profesor, kapłan, biskup, kardynał i papież. Podążając Jego śladami chcemy nauczyć się wypoczywać w malowniczym zakątku Polski i podjąć wysiłek osobistego rozwoju na miejscu przenikniętym duchem benedyktyńskiej modlitwy i pracy w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach.