ŚW. SCHOLASTYKA PATRONKĄ DOBRYCH RELACJI

30 LAT MISJI SPECJALNEJ S. SALOMEI OSB
5 lutego 2023
WIELKA RADOŚĆ Z DARU NOWYCH POWOŁAŃ i PIERWSZEJ PROFESJI w EKWADORZE
12 lutego 2023
Pokaż wszystkie

ŚW. SCHOLASTYKA PATRONKĄ DOBRYCH RELACJI

Dziś Uroczystość św. Scholastyki (10.02) – patronki kultury relacji – to doskonała okazja, aby zastanowić się nad jakością naszych relacji i wzajemnych odniesień.

To doświadczenie wyrasta z życia Słowem, z życia ewangelicznego, które wzmacnia relacje i pozwala przenieść akcent od skupienia na sobie na uwagę skierowaną ku bliźnim. Na tym właśnie polega – wyrastająca i zależna od zaufania Bogu ewangeliczna kultura relacji, budująca wzajemne zaufanie, podzielanie życia i obejmowanie troską siebie nawzajem, co niejako w duchowym testamencie zostawia nam nasza Matka i Patronka – św. Scholastyka, wraz ze swym Bratem (por. RB 72).

Życzymy wszystkim: Siostrom, Czytelnikom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom Zgromadzenia, w tym szczególnym dla nas dniu, abyśmy potrafili – trzymając w ręku ewangeliczną perłę osobistej relacji z Chrystusem – obdarzyć nią siebie nawzajem, żyjąc lub pracując pod jednym dachem, trwając jednocześnie w przekonaniu, że w moim sercu, mojej Rodzinie, Zgromadzeniu, miejscu pracy Pan uczyni wielkie rzeczy, jeśli tylko pozwolimy Mu działać…

Módlmy się. Obchodząc święto świętej Scholastyki, dziewicy, prosimy Cię, Boże,  abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością  i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.