SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWOŁANIA

„EŁCKA SCHOLASTYKA”
10 lutego 2018
PANI JASNOGÓRSKA W GOŚCINIE U BENEDYKTYNEK MISJONAREK W DOMU GENERALNYM W OTWOCKU
14 lutego 2018
Pokaż wszystkie

SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWOŁANIA

OGÓLNOPOLSKA KONGREGACJA

ODPOWIEDZIALNYCH ZA DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

W dniach 9 – 11 lutego 2018r. pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Wychowawca powołań” w Krakowie w Centrum Jana Pawła II miała miejsce Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań. Podczas tego spotkania osoby odpowiedzialne za powołania zgłębiali wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II i jednocześnie zastanawiali się, jak w obecnych warunkach realizować jego nauczanie.

Ksiądz bp Marek Solarczyk Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań w swojej wypowiedzi podkreślił, że głównym celem obrad jest wspólna modlitwa oraz wymiana doświadczeń.
Uczestnicy
spotkania rozważali myśli Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczące duszpasterstwa powołań, zwracając szczególną uwagę na teksty wypowiedziane przez papieża podczas pielgrzymek do Polski. Ksiądz bp Marek Solarczyk w swojej konferencji podkreślił, że są trzy refleksje, które płyną z rozważań Jana Pawła II. „Skoro powołanie w sposób jasny i oczywisty jest interwencją, pomysłem i działaniem Boga, to my swoimi ludzkimi siłami tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć i wesprzeć, dlatego potrzeba ciągłej modlitwy.
Mówił również, że dla Jana Pawła II bardzo ważna była troska o ludzi młodych. Ojciec Święty mówił, że młody człowiek przez sakrament chrztu rozpoczyna swoje dzieło dziecka Bożego i co ważne od tego momentu rozpoczyna się troska o to, aby go wspierać, pomagać i umocni w trudnej pracy nad sobą”.
Duszpasterze powołań rozważ
ali także wskazania św. Jana Pawła II, jak przez swój entuzjazm i autentyczne świadectwo swojego życia i posługiwania być zachętą dla młodego pokolenia.
Gościem, który również pochylił się nad rozważanym tematem była Pani Wanda Półtawska. Zwróciła ona szczególną uwagę na to jak ważny jest bezpośredni kontakt z osobą rozeznającą powołanie, a duszpasterze mają na tym polu ważne zadanie, bo są pasterzami dusz. Ważnym aspektem wypowiedzi Pani Wandy było zwrócenie uwagi na to by młodemu człowiekowi pokazać, że ma duszę, sumienie i ciało. Ważnym zadaniem dla wszystkich odpowiedzialnych za powołania jest uratować młodzież od utraty świętości, a także ciągle przypominać, że człowiek ma materię ciała, ale jest duchem.